Afgeleverd in Garnwerd, gebruikte Veenhuis bemester